Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

olaosa
Jak to jest, że nieoczekiwanie
Centralne ogrzewanie tak splata mi się z przemijaniem
Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić
Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi

September 11 2019

olaosa
7259 674a 500
Reposted fromcontigo contigo vialiona liona

September 03 2019

olaosa
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted byAliceInKillingLandkapellaegzystencja

September 02 2019

olaosa

August 21 2019

olaosa
We love to struggle to impress someone who seems a tiny bit better than us.

August 20 2019

olaosa
W końcu nie jesteś pewna, czy chce Ci się płakać, czy robić rewolucję.
- A. Larsson
Reposted fromwitchbitch witchbitch viadozylnie dozylnie

August 12 2019

olaosa
3931 52e5 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
olaosa
6464 bd05
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
olaosa
9674 e264 500
olaosa
4351 e186 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadrainaway drainaway
olaosa
9669 abb9 500

August 07 2019

olaosa
1343 3a38
Reposted fromnyaako nyaako
olaosa
6460 e916
Reposted bynieprzygodadrainaway
olaosa
6459 f85f

July 22 2019

olaosa
5268 64d0 500
olaosa
5747 8dd1 500
Reposted byavantasian avantasian

July 24 2018

olaosa

July 06 2018

olaosa
0859 8c23
Reposted frommeem meem
olaosa
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl